Happy birthday to my best gay bud ever @tinchee and to my gwapa-est of the gwapas buddy, Paul. No need for corny churvas kay since sang dugyot days pa lang damo na ta nabitawan nga mga matatalinhaga nga halambalon. Ok? Ok. Stay gwapa you both <3

Happy birthday to my best gay bud ever @tinchee and to my gwapa-est of the gwapas buddy, Paul. No need for corny churvas kay since sang dugyot days pa lang damo na ta nabitawan nga mga matatalinhaga nga halambalon. Ok? Ok. Stay gwapa you both <3